ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΣΥΝΘΕΣΙΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ